REWILO 
 Raamatupidamis- ja audiitorbüroo 

Astu edasi

b

Meist

Raamatupidamine ja auditeerimine kuuluvad REWILO kaubamärgi (Kaubamärgi registreering 53142) all tegutsevate ettevõtete põhiteenuste hulka alates 2001. aastast. Sulle raamatupidamist ja auditeerimist pakkudes oleme paindlikud ja lähtume Sinu ettevõtte eripärast ja vajadustest.

REWILO kaubamärgi all pakub raamatupidamisteenuseid Raamatupidamine & Maksunõustamine OÜ, ettevõte pakub nii juriidilise aadressi kui ka kontaktisiku teenused, samuti ettevõtete asutamist (Usaldushalduse ja äriühingute teenus tegevusluba FIU000411). Raamatupidamine & Maksunõustamine OÜ on Eesti Raamatupidajate Kogu liige.

REWILO kaubamärgi all pakub audiitorteenuseid audiitorühing Finance Audit Estonia OÜ (Audiitorühingu tegevusluba 300). Finance Audit Estonia OÜ on Audiitorkogu liige.

(

Teenused

REWILO pakub raamatupidamisteenust Eesti ja Soome ühingutele. Meie raamatupidajat pakuvad Sulle igakuise kajastamise ja deklareerimise tulemusena kindluse, et Sinu ettevõtte raamatupidamine on alati seadusega kooskõlas. Lisaks saate kvartaalselt bilansi ja kasumiaruande ning hea ülevaate klientide laekumistest ja hankijatele tasumistest.

Meie audiitorite poolt teostatav ülevaatus või audit annab Sulle kindluse, et ettevõtte raamatupidamine on kajastatud nõuetekohaselt. Lisaks nõustame aastaringselt nii ettevõtte juhte kui ka raamatupidajaid, aidates neil jooksvalt kajastada suuremaid tehinguid.

g

REWILO grupp

REWILO grupi emaettevõte on REWILO Finance OÜ, mis läbi haldusettevõtte REWILO Holding OÜ haldab nii tütar- kui sidusettevõtteid.

REWILO grupi raamatupidamisbüroo Raamatupidamine & Maksunõustamine OÜ on tunnistatud Äripäeva infopanga poolt Äripäeva Usaldusväärseks ettevõtteks ja rahvusvahelise krediidiinformatsiooni ettevõtte Creditinfo Eesti AS poolt Edukaks Eesti Ettevõtteks.

Teenused

Saad meie juures valida vastavalt oma ettevõtte vajadustele sobiva raamatupidamisteenuse. Tutvu meie põhipaketi ja lisateenustega.

Vali enda ettevõttele sobiv raamatupidamisteenus

 • Raamatupidamisteenus sisaldab algdokumentide kajastamist, palgaarvestust, töötajate lisamist Töötamise registrisse ja Haigekassasse, põhivaraarvestust, maksudeklaratsioonide esitamist, bilansi, kasumiaruande, ostu- ja müügireskontro koostamist, aruannete esitamist Statsistikaametile ja aastaaraunde koostamist.
 • Lisaks igakuisele raamatupidamisteenusele on meie käest võimalik osta ka järgmiseid teenuseid:
  • müügiarvete koostamist
  • maksekorralduste ettevalmistamist
  • ülekannete teostamist
  • laoarvestust
  • objektiarvestust
  • pakendiarvestust
  • aadressiteenust
  • maksunõustamist
  • suhtlemist Maksu- ja Tolliametiga
  • aruannete esitamist Eesti Pangale
  • aruannete koostamist välisinvestoritele ja omanikele
  • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamist
  • rahavoogude analüüsi
  • igakuist audiitoripoolset nõustamist
Saad meie juures valida vastavalt oma ettevõtte vajadustele sobiva audiitorteenuse. Tutvu meie teenustega ja tee oma ettevõttele sobiv valik.

Vali enda ettevõttele sobiv audiitorteenus

 • Auditeerimist vajavad kõik raamatupidamiskohustuslased, kui aastaaruandes vähemalt kaks näitajat ületavad järgnevaid tingimusi:
  • Käive 4 miljonit eurot
  • Varade maht 2 miljon eurot
  • Töötajate arv 50 inimest

  Või kui üks näitaja ületab alljärgnevaid tingimusi:

   • Käive 12 miljonit eurot
   • Varade maht 6 miljonit eurot
   • Töötajate arv 180 inimest

  Või aktsiaseltsile, millel on enam kui kaks aktsionäri, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ja äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.

  Või sihtasutusele, mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses, samuti testamendi alusel asutatud sihtasutusele või sihtasutusele, mille audiitorkontrolli kohustus tuleneb põhikirjast või nõukogu otsusest või tuleneb seadusest.

 • Ülevaatust vajavad kõik raamatupidamiskohustuslased, kui aastaaruandes vähemalt kaks näitajat ületavad järgnevaid tingimusi:
  • Käive 1,6 miljon eurot
  • Varade maht 0,8 miljonit eurot
  • Töötajate arv 24 inimest

  Või kui üks näitaja ületab järgnevaid tingimusi:

  • Käive 4,8 miljonit eurot
  • Varade maht 2,4 miljonit eurot
  • Töötajate arv 72 inimest
 • Pakendiaruande auditeerimist vajad, kui Eesti turule lastud pakendi maht ületab järgmist tingimust:
  • Pakendi maht on suurem kui 5 tonni
Personaalse raamatupidamisteenuse pakkumiseks saada meile oma ettevõtte ühe kuu pangaväljavõtte lehekülgede, kuludokumentide ja töötajate arv ning soovitud lisateenused.
Personaalse auditeerimisteenuse pakkumiseks saada meile oma ettevõtte käive, varade maht ja töötajate arv.

Meeskond

Oliver Vainola

Oliver Vainola

Partner, tegevjuht

O +372 5810 3100

Katrin Paala-Vainola

Katrin Paala-Vainola

Partner, müügijuht

O +372 5810 3100

Helene-Elisabeth Veermäe

Helene-Elisabeth Veermäe

Büroojuht / assistent

O +372 5810 3100

Krista Vainola

Krista Vainola

Partner

O +372 5342 6721

Liis Vainula

Liis Vainula

Raamatupidaja, tase 5

O +372 5551 3231

Laura Sigur

Laura Sigur

Raamatupidaja vanem assistent, tase 5

O +372 5550 2231

Mari-Liis Rand

Mari-Liis Rand

Raamatupidaja, tase 5

O +372 5822 9417

Anna Terentjev

Anna Terentjev

Raamatupidaja noorem assistent

O +372 5346 7462

Ametikoht täitmisel

Ametikoht täitmisel

Raamatupidaja noorem assistent

Jelena Mäting

Jelena Mäting

Partner, vandeaudiitor

O +372 5302 3476

Ametikoht täitmisel

Ametikoht täitmisel

Audiitori vanem assistent

Dina Semina

Dina Semina

Audiitori assistent

O +372 5593 1231

Relika Juks

Relika Juks

Audiitori assistent

O +372 521 2093

Jekaterina Semjonova

Jekaterina Semjonova

Audiitori noorem assistent, rmp tase 5

O +372 5342 5926

Krista Hanna Pratka

Audiitori noorem assistent

O +372 5563 7231

Ametikoht täitmisel

Ametikoht täitmisel

Turundusjuht

Karel Lember

Karel Lember

IT valdkonna juht

O +372 515 6237

Klientide tagasiside

Student Tour

Harry Liimal

Oleme olnud REWILO kliendid alates 2011. aastast. Meie firma tegevus peab, arvestades äritegevust, olema laitmatus korras. REWILO’ga otsustasime alguses kaks kuud katsetada, kuid jäime nende teenusega väga rahule ja oleme siiani nende kliendid. REWILO töötajad vastavad alati esimesel võimalusel, nad on töös kiired, täpsed ja alati abivalmid. Ühtlasi eksisteerib neil ka hea klientide tagasiside süsteem, kus pidevalt otsitakse võimalusi parandada koostööd. Soovitan REWILOt nii väike- kui ka suurklientidele, olenemata tegevusvaldkonnast.”

Harry Liimal, juhatuse liige

Olin mitu aastat Eesti turul arvestatava auditeerimist pakkuva ettevõtte klient. Kasutasin audiitori abi ettevõttele maja ehitamise korrektsel kajastamisel. Kahjuks juhtus nii, et sattusin raamatupidamise mõistes raskesse majanduslikku seisu.
Pöördusin sõprade-tuttavate poole, et keegi soovitaks audiitorit, kes mõistaks probleemi sisu ja sügavust. Sain REWILO kontaktid ning nende audiitor lahendas väga kiiresti minu probleemid. Seetõttu otsustasin ka edaspidi kasutada vaid REWILO teenuseid.
Firma töötajatel on olnud alati piisavalt aega, et vastata jooksvatele küsimustele, mis tekivad igal ettevõtjal seoses muutuvate seaduste ja elus ettetulevate olukordadega.
Väga soovitan kasutada REWILO teenuseid!”

Tiiu Kereme, juhatuse liige

Vesivarava
Tiiu Kereme

Kontakt

Võta meiega ühendust!

Al Mare Bürohoone, Mõisa 4-2 Tallinn 13522
@ rewilo@rewilo.ee
c +372 715 3100
O   +372 5810 3100 (WhatsApp, Telegram)


View Larger Map