b

Meist

Raamatupidamine ja auditeerimine kuuluvad REWILO kaubamärgi (Kaubamärgi registreering 53142) all tegutsevate ettevõtete põhiteenuste hulka alates 2001. aastast. Sulle raamatupidamist ja auditeerimist pakkudes oleme paindlikud ja lähtume Sinu ettevõtte eripärast ja vajadustest.

REWILO kaubamärgi all pakub raamatupidamisteenuseid Raamatupidamine & Maksunõustamine OÜ, ettevõte pakub nii juriidilise aadressi kui ka kontaktisiku teenused, samuti ettevõtete asutamist (Usaldushalduse ja äriühingute teenus tegevusluba FIU000411). Raamatupidamine & Maksunõustamine OÜ on Eesti Raamatupidajate Kogu liige.

REWILO kaubamärgi all pakub audiitorteenuseid audiitorühing Finance Audit Estonia OÜ (Audiitorühingu tegevusluba 300). Finance Audit Estonia OÜ on Audiitorkogu liige.

(

Teenused

REWILO pakub raamatupidamisteenust Eesti ja Soome ühingutele. Meie raamatupidajat pakuvad Sulle igakuise kajastamise ja deklareerimise tulemusena kindluse, et Sinu ettevõtte raamatupidamine on alati seadusega kooskõlas. Lisaks saate kvartaalselt bilansi ja kasumiaruande ning hea ülevaate klientide laekumistest ja hankijatele tasumistest.

Meie audiitorite poolt teostatav ülevaatus või audit annab Sulle kindluse, et ettevõtte raamatupidamine on kajastatud nõuetekohaselt. Lisaks nõustame aastaringselt nii ettevõtte juhte kui ka raamatupidajaid, aidates neil jooksvalt kajastada suuremaid tehinguid.

g

REWILO grupp

REWILO grupi emaettevõte on REWILO Finance OÜ, mis läbi haldusettevõtte REWILO Holding OÜ haldab nii tütar- kui sidusettevõtteid.

REWILO grupi raamatupidamisbüroo Raamatupidamine & Maksunõustamine OÜ on tunnistatud Äripäeva infopanga poolt Äripäeva Usaldusväärseks ettevõtteks ja rahvusvahelise krediidiinformatsiooni ettevõtte Creditinfo Eesti AS poolt Edukaks Eesti Ettevõtteks.