sisaldab kõike, mida sisaldab tase1, lisaks kliendi soovil igapäevast raamatupidamis- ja maksunõustamist, konsultatsiooni töölepingu lõpetamisel ja muudel erijuhtudel, nõustamist käibemaksukohustuslaseks registreerimisel, suhtlemist Maksu- ja Tolliametiga, töötajate lisamist Eesti Haigekassasse, statistiliste aruannete koostamist ning esitamist Statistikaametile ja Eesti Pangale, raamatupidamise sise-eeskirjade koostamist, igapäevast raamatupidamisteenust koos igapäevase bilansi ja kasumiaruande, ostu- ja müügireskontro koostamisega, objektiarvestust, maksekorralduste ettevalmistamist ja ülekannete teostamist ning aadressiteenust.