Hinnakiri

Saad meie juures valida vastavalt oma ettevõtte vajadustele sobiva raamatupidamisteenuse. Tutvu meie põhipaketi ja lisateenustega.

Vali enda ettevõttele sobiv raamatupidamisteenus

 • Raamatupidamisteenus sisaldab algdokumentide kajastamist, palgaarvestust, töötajate lisamist Töötamise registrisse ja Haigekassasse, põhivaraarvestust, maksudeklaratsioonide esitamist, bilansi, kasumiaruande, ostu- ja müügireskontro koostamist, aruannete esitamist Statsistikaametile ja aastaaraunde koostamist.

  Igakuise raamatupidamisteenuse miinimumtasu on 99 €, millele lisandub käibemaks. Igakuisele tasule lisandub kord aastas majandusaastaaruande koostamise tasu igakuise tasu summas.

 • Lisaks igakuisele raamatupidamisteenusele on meie käest võimalik osta ka järgmiseid teenuseid:
  • müügiarvete koostamist
  • maksekorralduste ettevalmistamist
  • ülekannete teostamist
  • laoarvestust
  • objektiarvestust
  • pakendiarvestust
  • aadressiteenust
  • maksunõustamist
  • suhtlemist Maksu- ja Tolliametiga
  • aruannete esitamist Eesti Pangale
  • aruannete koostamist välisinvestoritele ja omanikele
  • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamist
  • rahavoogude analüüsi
  • igakuist audiitoripoolset nõustamist
Saad meie juures valida vastavalt oma ettevõtte vajadustele sobiva audiitorteenuse. Tutvu meie teenustega ja tee oma ettevõttele sobiv valik.

Vali enda ettevõttele sobiv audiitorteenus

 • Auditeerimist vajavad kõik raamatupidamiskohustuslased, kui aastaaruandes vähemalt kaks näitajat ületavad järgnevaid tingimusi:
  • Käive 4 miljonit eurot
  • Varade maht 2 miljon eurot
  • Töötajate arv 50 inimest

  Või kui üks näitaja ületab alljärgnevaid tingimusi:

   • Käive 12 miljonit eurot
   • Varade maht 6 miljonit eurot
   • Töötajate arv 180 inimest

  Või aktsiaseltsile, millel on enam kui kaks aktsionäri, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ja äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.

  Või sihtasutusele, mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses, samuti testamendi alusel asutatud sihtasutusele või sihtasutusele, mille audiitorkontrolli kohustus tuleneb põhikirjast või nõukogu otsusest või tuleneb seadusest.

 • Ülevaatust vajavad kõik raamatupidamiskohustuslased, kui aastaaruandes vähemalt kaks näitajat ületavad järgnevaid tingimusi:
  • Käive 1,6 miljon eurot
  • Varade maht 0,8 miljonit eurot
  • Töötajate arv 24 inimest

  Või kui üks näitaja ületab järgnevaid tingimusi:

  • Käive 4,8 miljonit eurot
  • Varade maht 2,4 miljonit eurot
  • Töötajate arv 72 inimest
 • Pakendiaruande auditeerimist vajad, kui Eesti turule lastud pakendi maht ületab järgmist tingimust:
  • Pakendi maht on suurem kui 5 tonni
Personaalse raamatupidamisteenuse pakkumiseks saada meile oma ettevõtte ühe kuu pangaväljavõtte lehekülgede, kuludokumentide ja töötajate arv ning soovitud lisateenused.
Personaalse auditeerimisteenuse pakkumiseks saada meile oma ettevõtte käive, varade maht ja töötajate arv.